Пакетни програми
Пакет Алегро


Банкирайте активно и спестете над 60% от стандартната цена по Тарифа, като използвате пакет Алегро с включените в него 13 услуги.


1.    Без такса за откриване на картова платежна сметка
2.    Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard
3.    Без такса за откриване на втора платежна сметка
4.    Без такса за обслужване на втора платежна сметка
5.    Безплатна регистрация за Онлайн банкиране
6.    Без такса при плащания на битови сметки - без ограничения в броя на плащанията
7.    Без такса за 5 превода в лева към сметки в други банки през онлайн банкиране
8.    Без такса при теглене от АТМ-и на банката
9.    Без такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната
10.    Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната
11.    Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева
12.    Без такса годишен абонамент за Д Инфо
13.    Без такса за 20 SMS съобщения за движения по сметката


Вашите предимства, когато ползвате пакет Алегро


Пакет Алегро е създаден специално за тези от Вас, които разчитат на удобствата на съвременното банкиране, без да е необходимо да плащат допълнително за ползваните услуги - срещу месечна такса от 5.55 лева получавате 13 услуги, включени в пакета, като спестите над 60% от таксите по Тарифа на банката.

Пример:
Допълнителна информация за пакет Алегро:


  • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване".
  • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо.
  • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки.
  • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет.
  • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.