За нас
Обяви

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 28 април 2017

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 4 април 2017

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 30 март 2017 

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 6 март 2017

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 27 февруари 2017

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 2 февруари 2017

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 29.септември.2016

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 02.септември.2016

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 30.август.2016

Активи за продажба

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 4.август.2016 

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 28 март 2016 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 26 февруари 2016 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 1 февруари 2016 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 28 август 2015 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 3 август 2015 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4) 30 юли 2015 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4), 3 юли 2015 г.

Оповестяване на информация съгл. ЗПФИ (чл. 38, ал. 4), 29 юни 2015 г.


Уведомление до клиентите на Банката за промени в Договорите за кредити на физически лица


„Д Банк” с нови телефонни номера