Услуги
Начало Индивидуални клиенти Услуги Преводи – левови и валутни
Преводи – левови и валутни

Банката извършва експресни преводи с вальор същия работен ден в лева, евро и щатски долари.

Експресните преводи в левове се извършват чрез Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, за суми над 100 000 лева, а за по-малки суми - по желание на клиента. Крайният час за представяне на платежните нареждания в Банката е 14:30 часа. Преводи между 14:30 часа и 15:00 часа се извършват само при съгласие от страна на Банката.

Експресните преводи в евро и щатски долари се извършват само ако платежните нареждания се представят в Банката до 12:00 часа.

Нареждания за изходящи валутни преводи през платежните системи БИСЕРА7-EUR и TARGET2 се инициират в рамките на същия работен ден, ако нарежданията са постъпили до 14:00 часа.

Банката приема за изпълнение нареждания за изходящи валутни преводи с вальор спот (2 работни дни), постъпили в Банката до 16:00 часа.