Депозити
депозит "Бизнес Прим"


D_Bank_Business_prim_deposit_new
Новият ни депозит „Бизнес Прим” предлага атрактивни лихви и 4 периода за инвестиране на свободните средства от Вашия бизнес.

Към Вашия първоначален капитал ние ще добавим изгодна лихва до 0.65%, а средствата Ви ще бъдат инвестирани на сигурно място.


Какви са предимствата Ви с депозита "Бизнес Прим"?

  • атрактивна лихва в зависимост от вида валута и срока на инвестираните средства;
  • фиксирана лихва за фиксиран период от 1, 3, 6 или 12 месеца, според Вашите предпочитания;
  • сигурност за спестяванията Ви и гарантирана лихва за избрания период;
  • без такса за откриване и обслужване на депозитната Ви сметка;
  • безплатно издадена дебитна карта Маестро, защитена с най- авангардната ЧИП-технология DDA;

Валута: BGN, EUR и USD;

Минимален размер за откриване на депозит "Бизнес Прим":

1 000 BGN / 500 EUR / 400 USD за 1-, 3-, 6- и 12-месечни депозити.

Изгодни лихвени проценти през целия период на депозита:


Лихвата се изплаща на падеж по разплащателната Ви сметка:

При предсрочно прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка в съответната валута.

Депозит „Бизнес Прим" е за всички местни и чуждестранни бизнес клиенти.

Струва си да инвестирате с нас!


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Харесвате ли новия ни депозит "Бизнес Прим"?
Да, много ми харесва.
Не съм сигурен.
Не е много добър