Депозити
Депозит "Бизнес инвест"
 
D_Bank_Business_invest_deposit_new
Новият ни депозит „Бизнес инвест" е предназначен за бизнес клиенти, които желаят да получат висока и гарантирана доходност за вложенията си.

Вашите предимства с депозит „Бизнес инвест":
  • Всеки месец получавате все по-висока, нарастваща лихва върху инвестираните средства до 1.30% за вложенията Ви в левове и до 1.20% за вложенията Ви в евро;
  • Инвестирате по избор за период от шест или дванадесет месеца;
  • Разполагате с лихвата за всеки изминал едномесечен период, изплатена по Вашата разплащателната сметка;
  • Възможност за ежемесечно довнасяне до третия / шестия месец на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита, в зависимост от договорения срок;
  • При предсрочно прекратяване на депозита, запазвате размера на изплатената до момента лихва, за всеки изтекъл едномесечен период. За дните на последния започнал лихвен период, до датата на прекратяване не се начислява и изплаща лихва.
  • Възможност за ползване на  кредит, обезпечен с депозита;
  • Управлявате средствата си чрез онлайн банкиране;
  • Без такси за откриване, поддържка и закриване на депозита, както и без такса за касово теглене на средствата Ви на падежа на депозита.
 

Бонус: дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.
 
Валута: BGN и EUR
 
Минимален размер за откриване на депозит „Бизнес инвест” – 1000 лева  или 500 евро,
 
Изгодни лихвени проценти през целия период на депозита:
  • шестмесечен депозит "Бизнес инвест" 

Срок в месеци / лихви

1-ви месец

2-ри месец

3-ти месец

4-ти месец

5-ти месец

6-ти месец

BGN

0,02%

0,15%

0,20%

0,30%

0,40%

0,55%

EUR

0,02%

0,05%

0,15%

0,25%

0,35%

0,50%

Ефективната годишна лихва, в случай че по депозитите не се довнасят допълнителни суми, е 0,27% за депозити в лева и 0,22% за депозите в евро.

  • едногодишен депозит "Бизнес инвест"

Срок в месеци / лихви

1-ви м.

2-ри м.

3-ти м.

4-ти м.

5-ти м.

6-ти м.

7-ми м.

8-ми м.

9-ти м.

10-ти м.

11-ти м.

12-ти м.

BGN

0,02%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,85%

1,05%

1,30%

EUR

0,02%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,75%

0,95%

1,20%

Ефективната годишна лихва, в случай че по депозитите не се довнасят допълнителни суми, е 0,53% за депозити в лева и 0,45% за депозите в евро.
Лихвата се изплаща ежемесечно по разплащателната Ви сметка.
 
Депозит „Бизнес инвест" е предназначен за всички местни и чуждестранни бизнес клиенти.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.