Потребителски кредити
Потребителски кредит с ипотека

Krediti_Potrebitelski_1
За малки и големи планове...
Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е това, от което се нуждаете.Предимства:

 • Можете да ползвате кредита:
 • за обзавеждане, ремонт, покупка на автомобил, такси за обучение или други текущи нужди или
 • за рефинансиране на сегашните Ви кредитни задължения.
 • Предимства на кредита:
 • по-дълъг срок на погасяване (до 20 години),
 • прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период,
 • изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро
 • по-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и плащане на поне две комунални услуги месечно,
 • улеснена процедура за отпускане на кредита.
 • Валута на кредита:    по Ваш избор в лева или евро
 •  Срок на изплащане:   от 5 до 20 години по Ваш избор


Вижте още кредити:


Параметри:
 • Лихвен процент:
Фиксиран лихвен процент от 5,50% за първата година и плаваща лихва за останалия период, на база 6-месечен SOFIBOR + надбавка за кредит в лева или 6-месечен EURIBOR и надбавка за кредит в евро.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

При кредити с ограничена отговорност, до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл.11, ал.5), годишните лихви се завишават с 1%.
 • Валута на кредита - по Ваш избор в лева или евро
 • Срoк на изплащане - от 5 до 20 години по Ваш избор
 • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16
 • Максимален размер на кредита - до 75% от стойността на ипотекирания имот
 • Погасяване - с анюитетни  или с намаляващи месечни вноски


Такси и комисиони:

 • такса за проучване и одобрение на ипотечен кредит - 100 лева,
 • без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора,
 • при предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от действие на договора - 1%,
 • без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.
Годишният процент на разходите (ГПР) е 6,08% за кредит в размер от 50 000 лева, със срок на погасяване 120 месеца. Лихвеният процент от 5,50% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6M SOFIBOR* и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 100 лева за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 лева за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 лева за обслужване на разплащателна сметка, 1,20 лева за месечна такса по обслужване картова сметка Maestro, такса от 120 лева за оценка на имота, 60 лева такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лева такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лева годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 лева месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги. Общата сума за погасяване възлиза на 66 237,77 лева, а месечната вноска е 546,13 лева.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката.