Потребителски кредити
Потребителски кредит с ипотека

Krediti_Potrebitelski_1
За малки и големи планове...
Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е това, от което се нуждаете.Предимства:

 • Можете да ползвате кредита:
 • за обзавеждане, ремонт, покупка на автомобил, такси за обучение или други текущи нужди или
 • за рефинансиране на сегашните Ви кредитни задължения.
 • Предимства на кредита:
 • по-дълъг срок на погасяване (до 20 години),
 • прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период,
 • изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро
 • по-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и плащане на поне две комунални услуги месечно,
 • улеснена процедура за отпускане на кредита.
 • Валута на кредита:    по Ваш избор в лева или евро
 •  Срок на изплащане:   от 5 до 20 години по Ваш избор


Вижте още кредити:


Параметри:
 • Лихвен процент:
Фиксиран лихвен процент от 4,50% за първата година и плаваща лихва за останалия период, на база 6-месечен SOFIBOR + надбавка за кредит в лева или 6-месечен EURIBOR и надбавка за кредит в евро.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

При кредити с ограничена отговорност, до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл.11, ал.5), годишните лихви се завишават с 1%.
 • Валута на кредита - по Ваш избор в лева или евро
 • Срoк на изплащане - от 5 до 20 години по Ваш избор
 • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16
 • Максимален размер на кредита - до 75% от стойността на ипотекирания имот
 • Погасяване - с анюитетни  или с намаляващи месечни вноски


Такси и комисиони:

 • такса за проучване и одобрение на ипотечен кредит - 100 лева,
 • без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора,
 • при предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от действие на договора - 1%,
 • без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.
Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,9513% за кредит в размер от 50 000 лева, със срок на погасяване 120 месеца. Лихвеният процент от 4,50% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6M SOFIBOR* и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 100 лева за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 лева за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 лева за обслужване на разплащателна сметка, 1,60 лева за месечна такса по обслужване на картова сметка с Debit MasterCard, такса от 120 лева за оценка на имота, 60 лева такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лева такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лева годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 лева месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги. Общата сума за погасяване възлиза на 63 353,05 лева, а месечната вноска е 518,19 лева.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката.