Картови продукти
Начало Корпоративно банкиране Картови продукти Международна дебитна карта Maestro (преустановено издаване)
Международна дебитна карта Maestro (преустановено издаване)

DBank_MasterCard_IndividualsВие търсите удобство, финансова свобода и сигурност за парите си?

Взехте ли си кредитна карта Maestro от “Д Банк”?

А сега по-сигурна от всякога - със защитна чип технология. Вграденият интелигентен чип в нашите карти MasterCard  не може да бъде копиран – информацията за клиента в него е криптирана и гарантира ежедневна, максимална защита срещу измами.
За разлика от обикновените карти, при плащането с новите в търговски обекти е задължително въвеждането на ПИН код.

Ние предлагаме за Вас и оправомощени от Вас служители, международната дебитна карта Maestro, с която:

 • Да имате 24-часов достъп до средствата си чрез над 900 000 банкомата у нас и по света или на ПОС-терминал в банков салон.
 • Да пазарувате без да плащате в брой в 32 милиона търговски обекта у нас и в чужбина на ПОС-терминалите с логото на Maestro.
 • Да използвате удобството да не носите пари в себе си и да не обменяте валута, където и де се намирате.
 • Да определяте транзакционни лимити на служителите ангажирани с рутинни покупки (канцеларски материали, разходи за командировка, представителни разходи, покупка на горива и др)
 • Да подобрите отчетността на фирмата си
 • Да пазарувате online стоки и услуги чрез системата ePay.bg
 • Да прехвърляте средства между сметките си чрез банкоматите свързвани в системата на БОРИКА

Бонуси:

 • Безплатно получавате дебитната (ите) карти Maestro
 • Имате възможност да получите кредит-овърдрафт
 • Ползвате по-високи транзакционни лимити с картата (ите) Ви.

Сигурността чрез Maestro е:

 • Да ползвате ПИН код, известен само на Вас, който гарантира сигурността на средствата Ви. Можете да променяте ПИН кода по всяко време през банкомат.
 • Да получавате информация за сумата по картата си чрез банкоматите на Борика, чрез он-лайн банкирането на Банката или чрез изпратен SMS.
 • Да контролирате използването на картата като получавате SMS при всяка операция с нея.
 • Да контролирате средствата по допълнителните карти като определяте сами техните лимити.
 • Да се свържете с нас, в случай че изгубите, блокирате, или откраднат картата Ви на телефоните на Банката (02) 46 41 171 от 8.30 ч. до 17.00 ч. в работни дни и на 24-часовия телефон на националния оператор БОРИКА (02) 870 51 49.

Какво Ви спестяваме с Maestro?

 • Не заплащате за издаване или подновяване на Вашата карта.
 • Не дължите никакви такси за платените в чужбина стоки и услуги.

За кого е предназначена Maestro?
За всеки български или чуждестранен гражданин, с документ за самоличност – ученик, студент, работещ или пенсионер.

За да се възползвате от предимствата на нашата дебитната карта Maestro, заповядайте в най-близкия офис на банката и подайте молба за издаване на дебитна карта.

- искане за издаване на карта

- Oбщи условия

- Тарифа (разд. ІV)

- Транзакционни лимити


Ако загубите или откраднат картата Ви, позвънете за нейното незабавно блокиране на
(02) 46 41 171  в работно време и (02) 870 51 49 и (02) 97 02 600 извън работно време.

Повече информация за новите ни лихвени проценти по банковите ни карти може да получите от Лихвените бюлетини на Банката.