Кредити
Начало Корпоративно банкиране Кредити Агрокредити срещу субсидии
Агрокредити срещу субсидии
Земеделски кредити срещу директни плащания от ДФ „Земеделие”


Авансово финансиране на земеделски производители на текущи и сезонни разходи през 2016 г., обезпечени с очаквана субсидия от ДФ "Земеделие".

Agroloans"Д Банк" предоставя допълнителна възможност за развитие на бизнеса на своите клиенти - земеделски производители с въвеждането на нов продукт Агрокредит срещу директни плащания от ДФ "Земеделие".

Продуктът е насочен към корпоративни клиенти, земеделски стопани/производители, получаващи субсидия от ДФ "Земеделие" по всички схеми и мерки за директни плащания на площ/глава добитък.

Ние ще финансираме потребността Ви от оборотни средства до 100% от очакваното подпомагане, като предоставяме възможност за финансиране преди стартиране на кампания  за подаване на заявления за подпомагане от ДФЗ, на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, фураж, гориво, торове, препарати и др. разходи, свързани с производството на растителна или животинска продукция.

В желанието си да останем верен партньор на бизнеса, "Д Банк" ще финансира корпоративните си клиенти при изключително облекчена процедура и условия.

Параметри:
  • Размер – до 1 500 000 лв.;
  • Финансиране до 100% размера на очакваната субсидия по СЕПП;
  • Срок на кредита – до 18 м., но не по-късно от 30 юни следващата година;
  • Възможност за гратисен период до момента на получаване на субсидиите;
  • Финансиране само срещу залог на субсидия.
Предимства:
  • Съкратени срокове за одобрение на кредита;
  • Погасяване на кредита със средства от получената субсидия без такса;
  • Възможност за подновяване на лимита за всяка следваща година непосредствено след изплащане на субсидиите от ДФЗ;
  • Без допълнителни обезпечения с материални активи.

Повече информация за агрокредитите на „Д Банк” можете да получите от най-близкия ни офис до Вас.


Документи за кандидатстване:

Харесвате ли нашите агрокредити?
Много ми харесват
Не са много добри
Не съм сигурен