Периодични преводи
Начало Индивидуални клиенти Периодични преводи Покриване на вноска по кредитна карта
Покриване на вноска по кредитна карта


Услугата Покриване на вноска по кредитна карта Ви дава възможност автоматично да възложите погасяване на задълженията по Ваша кредитна карта на датата на падеж.


Сами определяте какъв вид погасяване искате да направите, като изберете една от следните опции:

•    Превод на минимална месечна вноска
•    Превод на сума за пълно погасяване на дълга по картата
•    Превод на сума за пълно погасяване или на минимална месечна вноска (комбинирано) – в зависимост от наличието на достатъчно средства по Вашите сметки


При регистриране за услугата "Покриване на вноска по кредитна карта“ можете да посочите до три Ваши сметки в Д Банк, от които системата ще прехвърля дължимите суми към сметката, обслужваща кредитната Ви карта.


Можете да се възползвате и от възможността за изпращане на безплатен SMS до посочен от Вас мобилен телефон при неуспешно плащане.