Европейски програми
Начало Европейски програми
korporate_krediti„Търговска банка Д” АД („Д Банк”) предоставя на своите клиенти подкрепа за усвояване на средства по проекти, финансирани от Европейския съюз и от държавния бюджет. „Д Банк” предлага, по предоставена от Българската банка за развитие целева кредитна линия, преференциално финансиране на малкия и средния бизнес за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране и проектно финансиране, предназначено за техническо обновление, усвояване на нови технологии, ноу-хау, увеличение на конкурентноспособността и експортния потенциал, проекти по структурните фондове на ЕС, и краткосрочно предекспортно финансиране.

„Д Банк” работи по рамков договор с Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) към Столична община. Договорът предоставя благоприятни условия за икономическото развитие на малките и средните предприятия в столицата и по този начин Банката ще подкрепя проектите в приоритетни области на столичната икономика, осигурявайки гъвкаво финансиране за внедряване на високи технологии и информационни технологии, туризъм, лека и ХВП, транспорт, спорт, култура, екология и други области. Общинският гаранционен фонд за МСП към Столична община дава възможност на клиентите на банката да получат гаранция в размер до 50 % от размера на кредита.

Банката има сключено споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката и енергетиката при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Банката предлага следните основни услуги и продукти:
- за общини
- за земеделски производители
- за корпоративни клиенти

Научете повече за кредити за малкия бизнес и кредити корпоративни клиенти, гарантирани от Националния гаранционен фонд и от Общинския гаранционен фонд