Д Инфо
Такси и комисиони


Таксите, свързани с услугата са следните:

Единична цена:
  • 0.14 лв. с включен ДДС за всеки SMS

Пакетни цени:
  • за 50 бр. SMS известия 6.00 лв. с ДДС (крайна цена 12 стотинки с ДДС за един SMS)
  • за 100 бр. SMS известия 10.80 лв. с ДДС (крайна цена 11 стотинки с ДДС за един SMS)


Годишна такса:


  • 1 лев. Таксата се събира в края на всяка календарна година от всички активни клиенти на банката, абонирани за услугата, независимо от момента на активиране на услугата.


Информация за пълната тарифа за таксите и комисионите по всички предлагани от Банката услуги за индивидуални клиенти и за юридически лица е достъпна от тук.