Общи условия
Начало Общи условия

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 23.10.2017 г. влизат в сила нови:

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Debit MC / MC Standard / Debit MC Business / MC Business;

Общи условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MC Standard / MC Gold / MC Business;

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Maestro.

-------------------------------------------------------------------------------------
Общи условия за потребителски кредити от 12.12.2016 г.

Общи условия за ипотечни кредити от 03.10.2016 г.

Обща информация за предлагани кредитни продукти

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки за индивидуални клиенти от 01.02.2017 г.

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки на бизнес клиенти от 01.02.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MC Standard/ MC Business/ MC Gold от 21.06.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Debit MC/ MC Standard/ Debit MC Business/ MC Business от 10.10.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Maestro от 04.10.2015 г.

Архив: