Общи условия
Начало Общи условия
Уведомление за промени в общите условия за потребителски кредити в сила от 12.12.2016 г.

Общи условия за потребителски кредити от 12.12.2016 г.

Общи условия за ипотечни кредити от 03.10.2016 г.

Обща информация за предлагани кредитни продукти

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки за индивидуални клиенти от 01.02.2017 г.

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки на бизнес клиенти от 01.02.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MC Standard/ MC Business/ MC Gold от 21.06.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Debit MC/ MC Standard/ Debit MC Business/ MC Business от 10.10.2016 г.

Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Maestro от 04.10.2015 г.

Архив: