Пакетни програми
Пакет Модерато


Спестете над 50% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Модерато с включените в него 9 услуги:


1.    Без такса за откриване на картова платежна сметка
2.    Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard
3.    Безплатна регистрация за Онлайн банкиране
4.    Без такса за 5 плащания на битови сметки месечно
5.    Без такса при теглене от АТМ-и на банката
6.    Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната
7.    Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева
8.    Без такса годишен абонамент за Д Инфо
9.    Без такса за 10 SMS съобщения за движения по сметкатаВашите предимства, когато ползвате пакет МодератоВече няма нужда да смятате всеки път колко точно ще Ви струва обслужването на сметката с дебитна карта или тегленето на банкомат на Д банк - срещу месечна такса от 2,99 лева може да ползвате следните 9 услуги, включени в пакета, като спестите над 50% от таксите по Тарифа на банката.

Пример:
Допълнителна информация за пакет Модерато:

  • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване".
  • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по картовата сметка, към която е прикачен пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо.
  • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки.
  • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през интернет