Потребителски кредити
Начало Индивидуални клиенти Кредити Потребителски кредити Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека
Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Consolidated_loan_mortgage


Потребителски кредит КОНСОЛИДАЦИЯ за обединение на задълженията с ипотека

Сметките се трупат всеки месец и все по-трудно управлявате разходите си?
Изразходвате  много време и усилия за проследяване на месечните задължения?

Желаете да оптимизирате личните си финанси, да обедините задълженията си по различни кредити при най-изгодния вариант за Вас? 

Нашият потребителски кредит КОНСОЛИДАЦИЯ е Вашето решение –
Обединете всичките си задължения лесно и удобно, само  в една вноска към една банка и при по-изгодни условия.Чрез кредит КОНСОЛИДАЦИЯ ще постигнете:
 • Намалявате разходите си, като обслужвате една месечна вноска, вместо на няколко.
 • Пестите време и усилия - лесно и удобно.
 • Ползвате по-изгодни лихвени условия и намалени месечни вноски.
 • Възползвате се от прозрачните ни лихви и гъвкави възможности за погасяване.
 • Ползвате по Ваше желание допълнителна сума за текущи нужди.


Вижте още кредити:
 • Може да ползвате кредита за рефинансиране на досегашните си кредити, както и да ползвате допълнителна сума за текущи нужди
 • Валута на кредита: лева и евро
 • Размер на кредита: до 100 000 лева или 50 000 евро
 • Рефинансиране на задълженията  към други кредитни институции: мин. 50% от размера на одобрения кредит 
 • Обезпечение: ипотека върху приемлив за Банката недвижим имот
 • Срок на погасяване: от 5 до 20 години по Ваш избор
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок - 5,15% фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период, формирана от 6-месечен референтен индекс SOFIBOR/ EURIBOR* плюс надбавка
 • Още по-изгодни лихви при превод на работната заплата или редовен доход в Банката, в размер на 150% от месечната вноска и плащане на поне две комунални услуги месечно.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.


Пример за потребителски кредит с консолидирани задължения:

 

  Вид задължение

 Остатък

  Месечна вноска

 задъл-

 жение

 Потребителски

        24 500,00

                   419,50

 Стоков кредит

          3 800,00

                   233,50

 Кредитна карта

          4 450,00

                   133,50

 Стоков кредит

          1 600,00

                   143,66

 Общо*

      34 350,00

                  930,16

 нов

 С потребителски кредит Консолидация**

      34 350,00

                  370,36

 Разлика в месечната вноска

 

                - 559,80


*Посочените стойности в примера са изчислени при следните допускания:
Потребителски кредит в размер на  24 500 лева, за срок от 84 месеца, при остатъчен срок на погасяване 66 месеца и лихва 11,00%. Стоков кредит в размер на 3 800 лева, за срок от 18 месеца, при остатъчен срок на погасяване 9 месеца и лихва 13%. Стоков кредит в размер на 1 600 лева, за срок от 12 месеца, при остатъчен срок на погасяване 7 месеца и лихва 14%. Минимално месечно плащане по кредитна карта в размер на 3% от задължението.

**Годишният процент на разходите (ГПР) е 5,91% за кредит в размер от 34 350 лева, със срок на погасяване 120 месеца. Лихвеният процент от 5,15% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6M SOFIBOR и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 50 лева за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 лева за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 лева за обслужване на разплащателна сметка, 1,20 лева за месечна такса по обслужване картова сметка Maestro, такса от 120 лева за оценка на имота, 60 лева такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лева такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лева годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 лева месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги. Oбщата сума за погасяване възлиза на 45 145,05 лева, а месечната вноска е 370,36 лева. • За проучване и одобрение на ипотечен кредит: 50,00 лева,
 • Без такса към Банката за оценка на активите за обезпечение,
 • Без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за ипотека,
 • Без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • Без такса за частично и пълно предсрочно погасяване, както при рефинансиране, така и със собствени средства независимо от момента на погасяване


               
Повече информация за кредит Консолидация може да получите от нашите офиси.