Потребителски кредити
Начало Индивидуални клиенти Кредити Потребителски кредити Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека
Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Consolidated_loan_mortgage


Потребителски кредит КОНСОЛИДАЦИЯ за обединение на задълженията с ипотека

Сметките се трупат всеки месец и все по-трудно управлявате разходите си?
Изразходвате  много време и усилия за проследяване на месечните задължения?

Желаете да оптимизирате личните си финанси, да обедините задълженията си по различни кредити при най-изгодния вариант за Вас? 

Нашият потребителски кредит КОНСОЛИДАЦИЯ е Вашето решение –
Обединете всичките си задължения лесно и удобно, само  в една вноска към една банка и при по-изгодни условия.Чрез кредит КОНСОЛИДАЦИЯ ще постигнете:
 • Намалявате разходите си, като обслужвате една месечна вноска, вместо на няколко.
 • Пестите време и усилия - лесно и удобно.
 • Ползвате по-изгодни лихвени условия и намалени месечни вноски.
 • Възползвате се от прозрачните ни лихви и гъвкави възможности за погасяване.
 • Ползвате по Ваше желание допълнителна сума за текущи нужди.


Вижте още кредити:
 • Може да ползвате кредита за рефинансиране на досегашните си кредити, както и да ползвате допълнителна сума за текущи нужди
 • Валута на кредита: лева и евро
 • Размер на кредита: до 100 000 лева или 50 000 евро
 • Рефинансиране на задълженията  към други кредитни институции: мин. 50% от размера на одобрения кредит 
 • Обезпечение: ипотека върху приемлив за Банката недвижим имот
 • Срок на погасяване: от 5 до 20 години по Ваш избор
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок - 4,20% фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период, формирана от 6-месечен референтен индекс SOFIBOR/ EURIBOR* плюс надбавка
 • Още по-изгодни лихви при превод на работната заплата или редовен доход в Банката, в размер на 150% от месечната вноска и плащане на поне две комунални услуги месечно.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.


Пример за потребителски кредит с консолидирани задължения:

 

  Вид задължение

 Остатък

  Месечна вноска

 задъл-

 жение

 Потребителски

        24 500,00

                   419,50

 Стоков кредит

          3 800,00

                   233,50

 Кредитна карта

          4 450,00

                   133,50

 Стоков кредит

          1 600,00

                   143,66

 Общо*

      34 350,00

                  930,16

 нов

 С потребителски кредит Консолидация**

      34 350,00

                  351,05

 Разлика в месечната вноска

 

                - 579,11


*Посочените стойности в примера са изчислени при следните допускания:
Потребителски кредит в размер на  24 500 лева, за срок от 84 месеца, при остатъчен срок на погасяване 66 месеца и лихва 11,00%. Стоков кредит в размер на 3 800 лева, за срок от 18 месеца, при остатъчен срок на погасяване 9 месеца и лихва 13%. Стоков кредит в размер на 1 600 лева, за срок от 12 месеца, при остатъчен срок на погасяване 7 месеца и лихва 14%. Минимално месечно плащане по кредитна карта в размер на 3% от задължението.

****Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,7693% за кредит в размер от 34 350 лева, със срок на погасяване 120 месеца. Лихвеният процент от 4,20% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6M SOFIBOR и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 50 лева за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 лева за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 лева за обслужване на разплащателна сметка, 1,60 лева за месечна такса по обслужване на картова сметка с Debit MasterCard , такса от 120 лева за оценка на имота, 60 лева такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лева такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лева годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 лева месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги. Oбщата сума за погасяване възлиза на 43 246,17 лева, а месечната вноска е 351,05 лева. • За проучване и одобрение на ипотечен кредит: 50,00 лева,
 • Без такса към Банката за оценка на активите за обезпечение,
 • Без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за ипотека,
 • Без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • Без такса за частично и пълно предсрочно погасяване, както при рефинансиране, така и със собствени средства независимо от момента на погасяване


               
Повече информация за кредит Консолидация може да получите от нашите офиси.