Кредити
Начало Твоят бизнес Кредити Кредити с гаранция от ОГФ
Кредити с гаранция от ОГФ


DGFГаранционна схема в подкрепа на малки и средни предприятия от Националния гаранционен фондПредлаганата гаранционна схема осигурява на българския малък и среден бизнес достъп до финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Националният гаранционен фонд (НГФ) издава гаранция, допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредити за МСП, както и по кредити, отпускани за реализация на проекти по оперативни програми.

Схемата е насочена към кредитополучатели -, микро, малки и средни предприятия по смисъла на закона за МСП, регистрирани в България, съгласно действащото законодателство, които нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.