Периодични преводи
Периодични фиксирани преводиУслугата Периодични фиксирани преводи Ви дава възможност да превеждате периодично точно определена сума пари, без да е необходимо да посещавате банката и да попълвате документите за всеки трансфер. Сами определяте предварително:

-    сумата, която желаете да преведете;
-    датата (деня) за превод;
-    къде да бъде извършен трансферът - по Ваша сметка или по сметка на друго лице, в клон на Д Банк или в друга банка.


Можете да използвате услугата за:

•    Автоматично превеждане на месечната Ви вноска по кредита от друга Ваша сметка в Банката, ако ползвате кредитен продукт в Д банк;
•    Ежемесечен регулярен превод на задължение - наем, застраховка, вноска по кредит, такса СОТ, кабелна телевизия, издръжка и др.;
•    Спестяване на точно определена една и съща сума всеки месец по друга своя сметка;
•    Автоматично обслужване на месечната вноска по лизинг или кредит в друга банка;
•    Изплащане на суми за месечни възнаграждения, при работодатели с по-малък брой на персонала, и други


Можете да се възползвате и от възможността за изпращане на безплатен SMS до посочен от Вас мобилен телефон при неуспешно плащане.