Депозити
Стандартни депозити

Standard_deposits_Bg
Ако искате печеливш бизнес, спестявайте
при нас в левове, евро или щатски долари
с ефективните ни лихви:


Срок /Лихвени условия (ЕГЛ)

BGN

EUR

USD

за един месец

0.02

0.02

0.02

за три месеца

0.20

0.20

0.15

за шест месеца

0.30

0.30

0.25

за една година

0.60

0.50

0.40Нашите стандартни депозити Ви предлагат:

Гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва за Вашия бизнес или лично за Вас;

Сами да определите срока на спестяване – от 30 дни до 1 година в избраната от Вас валута - левове, евро или долари;

Да подновите автоматично депозита за нов, пореден срок, освен ако не заявите друго;

Да разполагате с лихвата, като я добавите към депозита за нов срок, да я изтеглите в брой или да я преведете по друга сметка при нас;

Откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж без такса;

Да използвате депозита като обезпечение при кредитни сделки с “Д Банк”.Бонус:  международна дебитна карта дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.

Срок:
1, 3, 6 или 12 месеца

Валута: BGN, EUR или USD

Минималният размер за откриване на стандартен депозит е 1000 лева, 500 евро или 400 долара за фирми.

Лихвата се изплаща чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната Ви сметка.

 

При предсрочно прекратяване лихвата е идентична с тази по разплащателни сметки в съответната валута.

За кого е предназначен стандартния депозит?
За всяко българско или чуждестранно юридическо лице или лично за Вас.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Харесвате ли нашите Стандартни депозити?
Да, много ми харесват
Не, не ми харесват
Не мога да преценя