Срочни депозити
VIP депозит

ВСЕКИ е VIP с VIP депозит!


Ако в момента търсите как да инвестирате спестяванията си, то ние вие предлагаме една добра алтернатива - новия ни VIP депозит с висока доходност за 6 или 12 месеца в лева или евро.

Вие може да получите високи лихви до 1.05% за Вашите пари, получени в Банката след 01 май 2017 г.


Вие можете:

  • да изберете срок на депозита от 6 или 12 месеца в зависимост от Вашите планове;
  • да довнасяте ежемесечно средства до размера на първоначалната сума, с която е открит депозитът, които ще получат същата висока лихва;
  • да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн;
  • да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки.

Вие имате право да прекратите Вашия депозит преди неговата падежна дата, като при предсрочното прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка.

VIP Депозит – изненадващо добра инвестиция!

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти, онлайн или от нашите офиси.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.

Актуално от 2 май 2017 г.