Срочни депозити
Депозит "Авансова лихва"


Нашата изгодна оферта


Ние Ви предлагаме промо депозит "Авансова лихва".

С този депозит Ви предоставяме висока доходност, като още при неговото откриване ще получите веднага лихвата върху цялата депозирана сума за пълния срок.

Нашият депозит "Авансова лихва" Ви предлага:

гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва,

да разполагате с лихвата, като я получите още при откриване на депозита по платежна сметка в Банката,

избор на срок за спестяване – 6 или 12 месеца в избраната от Вас валута: левове или евро,

откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж без такса,

да проследявате инвестицията си онлайн,

да използвате депозита като обезпечение при кредитни сделки с Д Банк за депозитния период.


Минимален размер: 100 лева или 50 евро

лихвени нива:
Бонуси:  безплатно издадена дебитна карта Маестро, защитена с авангардна ЧИП-технология

За кого се отнася: за всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин

Колко ще Ви струва?
Таксите са съгласно тарифата на Банката.

Вие имате право да прекратите депозита преди неговата падежна дата, като при предсрочното прекратяване депозираната сума се олихвява по условията за разплащателна сметка.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.

Валидно от 02 май 2017 г.