Картови продукти
Бизнес овърдрафт
За малкия бизнес и свободните професии


Осигурете спокойствие за бизнеса си срещу извънредните разходи с нашия овърдрафт!

С него Вие можете да ползвате:
 • гъвкаво финансиране на текущите Ви нужди до определен лимит и срок,
 • широко приложение на овърдрафта,
 • дълъг срок на издължаване,
 • заплащате лихва само върху усвоените суми,
 • бърза първоначална оценка при минимален брой необходими документи,
 • индивидуален план за усвояване и погасяване по Ваш избор,
 • без бизнес план и разходо-оправдателни документи,
 • възможност да кандидатствате онлайн.
Параметри на кредита:
 • цел – финансиране на текущи разходи на бизнеса Ви или рефинансиране на други кредити за оборотни средства,
 • размер и валута - до 500 000 лева или равностойността им в евро, в размер до 40% от нетните приходи от продажби или от кредитните обороти според клиентския Ви профил,
 • лихвен процент – възможност за договаряне на отстъпки в таксите и лихвените нива по кредита,
 • срок на погасяване - до 12 месеца с възможност за удължаване до 10 години,
 • обезпечение  - всички обезпечения, приемливи за Банката (вкл. поръчителство, движимо имущество или вземания),
 • усвояване – многократно в договорения срок,
 • издължаване – автоматично от постъплениията по разпл. сметка в Банката,
 • такси и комисиони- съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.
Условия по кредита – добра кредитна история и обслужване от Банката.

Документи за кандидатстване:


Онлайн искане за кредит

Повече информация от нашите офиси!