Калкулатор
Начало Калкулатор
kalkulator_kreditiМоля, свържете се с нашите офиси, за да получите информация за актуалните ни лихвени проценти, или направете справка тук.

Калкулаторът предстои да бъде актуализиран в частта за потребителски кредити и потребителски кредити с ипотека.

 

Вид на кредита*
Със залог на работна заплата
С поръчителство
  
Сума на кредитa :*
Валута :*
Срок :*
  месеца
 

Вид на кредита*
Ипотечен кредит с превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
Ипотечен кредит без превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
   
Сума на кредитa :*
Валута :*
Срок :*
  месеца
 

Вид на кредита*
Жилищен кредит “Наш дом” с превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
Жилищен кредит “Наш дом” с цел при рефинансиране с превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
   
Сума на кредитa :*
Валута :*
Срок :*
  месеца