Корпоративно банкиране
Фирмени сметки

bezsrochni_vlogove"Търговска банка Д" Ви предлага пълен набор от банкови услуги на български и чуждестранни юридически лица.
Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки на бизнес клиенти до 3 окт. 2015 г.

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки на бизнес клиенти от 4 окт. 2015 г.

Рамков договор за предоставяне на платежни услуги

Предварителна информация за еднократни операции

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.