Фирмени сметки
Търговска банка Д АД предлага сметки за бизнеса.
ИЗБЕРИ СМЕТКА:
Разплащателни сметки Сметки със специално предназначение Преводи
Депозити
Търговска банка Д АД предлага на своите клиенти фирмени депозити.
ИЗБЕРИ ДЕПОЗИТ:
депозит "Бизнес Прим" депозит "Бизнес инвест"Стандартни депозити
Кредити
 
spacer
Гаранции и акредитиви
Търговска банка Д АД предоставя банкови гаранции и акредитиви в различни видове валути издадени в полза на бенефициенти в страната и чужбина. Когато гара...
spacer
Факторинг
Факторингът представлява изкупуване от Банката (фактора) на вземания по търговски фактури на доставчици, произтичащи от доставка на стоки и/или услуги къ...
spacer
Картови продукти
Банковата карта е електронен платежен инструмент, който Ви позволява достъп до Вашата банкова сметка и да извършвате плащания на стоки и услуги чрез ПОС (тъ...
 
spacer
POS-устройства
Какво е POS терминал и за какво служи?POS терминалът (Point Of Sale/Service) е устройство, което позволява на търговците да приемат плащания чрез дебитни...
spacer
Валутни операции
При покупко-продажба на валута “Търговска банка Д” Ви предлага изгодни курсове, изцяло съобразени с пазарните. В случаите, когато равностойността на поку...
spacer
Обществен трезор
"Търговска банка Д" предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност. Сейф-кас...