SMS услуги
SMS известяване

Услугата Ви осигурява възможност, като картодържател, да получавате SMS съобщения непосредствено след всяка извършена on-line авторизация или транзакция при плащане или теглене с всяка карта. В съобщението се съдържат дата и час, информация за терминала (ATM или ПОС, банка обслужваща ATM-а или име и адрес на търговеца, притежаващ POS-а), сума и оригиналната валута на авторизацията. Посочва се и резултата от транзакцията – дали е успешна или отхвърлена, както и причината за отказа (недостатъчен авоар, надхвърлени лимити и т.н.)

Какво е необходимо, за да ползвате услугата
Необходимо е единствено да попълните формуляр, който можете да намерите във всеки клон на Д Банк в цялата страна. По този начин заявявате желанието си да се регистрирате като клиент на SMStatus.

Промяна или анулиране на регистрацията
Промяна на данните или анулиране на регистрация можете да направите в офис на Д Банк . При промяна на GSM номера Ви, трябва да уведомите Банката, за да получавате SMS-известията си на новия номер.
За да преустановите ползването на услугата, е необходимо да уведомите Банката и да анулирате регистрацията си. По този начин се спира изпращането на SMS-известията. При прекратяване на ползването на услугата, неизползваната част от заплатения аванс ще бъде възстановена по Вашата карта.

Такси
Д Банк предлага безплатно регистриране за ползване на услугата.
Таксата за всяко SMS-известие е 0.20 лв. (с включен ДДС).
Вие избирате какъв депозит желаете да платите за ползване на услугата – 5 , 10, 15 или 20 лв. Депозитът се удържа автоматично от Вашата картова сметка при регистрирането Ви за услугата. Когато платеният от Вас депозит спадне на 10%, операторът на системата ще Ви изпрати безплатно предупреждение. Можете да заявите автоматично подновяване на депозита в Д Банк.