SMS услуги
SMS наличност

Само с един SMS получавате информация за наличността по всичките Ви карти от Д Банк.
Изпратете SMS от мобилния си телефон и ще получите отговор в рамките на няколко минути. Услугата е без банкови такси.

Регистрация за SMS-наличност
Регистрирайте се за услугата в офис на Д Банк, като посочите желаните карти и мобилен телефон. Можете да регистрирате неограничен брой карти.

Как да ползвате SMS-наличност
Изпратете SMS на номер:

  • 190091 за абонати на M-Tel
  • 1618 за абонати на GloBul
  • 1618 за абонати на VivaTel

със съдържание Nхххх. "N" означава наличност, а "хххх" е Вашият персонален код, получен в банката. Например, ако персоналният Ви код е 1234, то съдържанието на изпратения SMS следва да е "N1234". В отговор с един SMS получавате информация за наличността по всичките Ви абонирани карти.
Няма опасност друго лице да получи информация за Вашите карти, тъй като услугата SMS-наличност може да се ползва само от посочения от Вас мобилен телефон и с персоналния Ви код.
Чрез SMS-наличност получавате напълно актуална информация за разполагаемата сума по Вашите карти. Същата информация е достъпна:

  • за всички карти - на банкомат

Такси

SMS-наличност е без банкови такси. Единственият Ви разход е таксата за изпратения от Вас SMS на съответния мобилен оператор - М-Тел или ГлоБул. Цената на SMS-а е както за всички други SMS-и, без увеличение на тарифата.