Корпоративно банкиране
Депозити

Ние Ви предлагаме срочни депозитни сметки в левове и валута за съхранение на Вашите временно свободни фирмениsrochni_depoziti парични средства, с възможност за договаряне на преференциални лихвени условия съобразно размера на депозираната сума и при срокове определени изцяло от Вас.

Повече информация може да получите във всеки наш клон в страната.



Общи условия за откриване, обслужване и закриване на сметки на бизнес клиенти.


Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Харесвате ли новия ни депозит "Бизнес Прим"?
Да, много ми харесва.
Не съм сигурен.
Не е много добър