За нас
Начало За нас Кореспондентски отношения
Кореспондентски отношения


„Търговска банка Д” АД поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина, като предоставя навременни професионални услуги.
Вашите международни разплащания и операции на паричните и валутните пазари могат да се извършват чрез следните банки:


Списък
на банките-кореспонденти към м. април 2016 г.

         Банка-кореспондент

Валута

Сметка Д Банк АД

S.W.I.F.T 

1.

The Bank of New York Mellon, New York

USD

890-1163-589

IRVTUS3N

2.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

USD

70-55098404

RZBAATWW

3.

Bayerische Landesbank, Munich

EUR

4614385

BYLADEMM

4.

The Bank of New York Mellon, Frankfurt

EUR

333 085 9710

IRVTDEFX

5.

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

EUR

1-55098404

RZBAATWW

6.

The Bank of New York Mellon, New York

GBP

8033878916

IRVTUS3N

7.

The Bank of New York Mellon, London

CHF

4976857560

IRVTGB2X

 


Отдел "Кореспондентски отношения"

Телефон: (02) 46 41 198, 93 57 198
Факс: (02) 989 48 48, Телекс: 24853 dbbsf bg
e-mail: a.zapryanova@dbank.bg
SWIFT: DEMI BG SF, Банков код: 24092400

Aдрес:
"Търговска банка Д" АД
бул. "Генерал Тотлебен" 8
София 1606, България