Безсрочни влогове и сметки
Разплащателни сметки

Razplashtatelni_smetki Стандартните разплащателни сметки в лева и валута служат за получаване и извършване на плащания. Сметката позволява плащането към други физически и юридически лица, например наеми, на задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон, отопление, вода и други.

Към разплащателната сметка може да се открие и международна дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.

За услугите, посочени в чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), вижте информация относно Платежна сметка за основни операции, тарифа към нея и речник на банковите термини за сметката.

Повече информация за лихвените ни  проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.