Индивидуални клиенти
Начало Индивидуални клиенти Безсрочни влогове и сметки
Безсрочни влогове и сметки

vlogove

Безсрочните и спестовните влогове са за тези, които желаят да спестяват пари без да се ангажират с определени срокове. Спестовният влог е подходящ за осигуряване и на средства за вашето дете, когато то навърши определена възраст или при друг случай (стане ученик или студент). Удачно приложение на спестовните влогове е по тях да се акумулират (натрупат) средства за годините в пенсия.

Характерна черта на спестовните влогове е, че те не са ограничени със срок, нещо което не е така при срочните депозити, но лихвите по тях са по-ниски. Това е така, тъй като при тях целта е по-скоро акумулиране на суми.


Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.