Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

ePay.bg
Система за плащания в Интернет с банкови карти към български търговци на периодични сметки (ток, вода, парно, телефон); закупуване на стоки и услуги чрез сайтовете на български търговци. Сайтът (меню "Търговци"), съдържа списък на търговците, акцептиращи банкови карти.

ePayVoice
Система за плащания на периодични сметки (ток, вода, парно, телефон или справка за задълженията) по стационарен цифров или мобилен телефон с банкови карти.

Ембосиране
Механично релефно изписване на данни за картодържателя и неговата карта, за снемането на механичен отпечатък от тези данни при приемането на картата от търговец.

Ефективен валутен курс
Курс за измерване на стойността на дадена валута, сравнена с "кошница" от други валути към основния курс, изчислен като претеглена средна стойност на валутния курс, представен като индекс.

Ефективна лихва
Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва