Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Наредител на превод
Лицето, което дава указания на своята банка за извършване на паричен превод.

Национален картов оператор
Вж. БОРИКА.

Неизплатен
Кредит или финансова услуга с пропуснат срок за изплащане, т.е. със закъснение в плащането.

Нематериални активи
Активи без физическа, осезаема форма (напр. защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка).

Неотменяем акредитив
Акредитив, който не подлежи на отменяне или промяна

Номинална лихва
Лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени.

Номинална стойност
Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.

Номинална стойност на акция
Частта в акционерния капитал на фирмата, обозначена на лицевата страна на акцията.