Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Факторинг
Откупуване на вземане от лице, наречено фактор и поемане на риска от събирането на това вземане.

Фиксинг
Определеният от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.

Фиксиран лихвен процент
Договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или при възникване на други условия, т.е. с постоянна стойност за времето на ползване на кредита или депозита.

Финансови инструменти
Събирателно съществително за финансови договори (ценни книжа и деривати)

Фирмена карта
Карта, издадена по фирмена банкова сметка. Тази карта се издава на конкретен служител на фирмата, като на лицевата й страна се изписва името на картодържателя и името на фирмата.

Фючърс
Средство за извършване на покупка или продажба на стоки и ценни книжа на фиксирана бъдеща дата независимо от пазарните и ценови изменения, настъпили към тази дата.