Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Хеджиране
Защита от загуба при кредитен риск чрез срочни сделки, като съществуващият риск по сключената сделка или позиция може да се избегне или минимизира срещу заплащане на договорената цена на хеджирането.