Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Ценни книжа
Книжа, които дават на притежателя си правото да получава паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и на книжа с променлив доход. Към първите се отнасят например облигациите, а към вторите - акциите.

Цесия
Прехвърляне на вземане.