Д Лизинг ЕАД
Начало Д Лизинг Д Лизинг ЕАД Продукти за бизнес клиенти
Продукти за бизнес клиенти
blue_truck

Лизингови продукти за всеки бизнес:

  1. Селскостопанска техника
  2. Пътно-строителна техника
  3. Леки, лекотоварни и товарни транспортни средства
  4. Eлектронно-медицинско, промишлено и друго оборудване
  5. Промишлени, административни, жилищни сгради и недвижими имоти
  6. Други
Схемите на изплащане на вноските, съобразени с потребностите и сезонността на Вашия бизнес
Атрактивни лихвени условия

Техника и оборудване

Нови активи

Употребявани активи

Срок на лизинговия договор*

от 6 до 60 месеца

от 6 до 48 месеца

Остатъчна стойност

м/у 10 и 20 % в зависимост от срока на лизинга

м/у 10 и 20 % в зависимост от срока на лизинга

Лихвени нива

3 М Софибор / 3 М Юрибор + фиксирана надбавка (индикативен лихвен процент  (от 5% до 8%) 

3 М Софибор / 3 М Юрибор + фиксирана надбавка (индикативен лихвен процент  (от 6,5% до 10,5%)

Валута

BGN и EUR

Застраховки

застраховки срещу всички присъщи рискове за периода на договора за лизинг


Недвижими имоти

 

Срок на лизинговия договор

от 6 до 180 месеца

Остатъчна стойност

м/у 10 и 20 % в зависимост от срока на лизинга

Лихвени нива

3 М Софибор / 3 М Юрибор + фиксирана надбавка (индикативен лихвен процент  (от 5% до 8%) 

Валута

BGN и EUR

Застраховки

застраховки срещу всички присъщи рискове за периода на договора за лизинг


Видове финансов лизинг
  • Финансов лизинг с отворен край  - клиентът заплаща остатъчната стойност на актива и придобива собствеността върху лизинговия обект или клиентът се отказва от това свое право и актива остава собственост на лизинговата компания
  • Финансов лизинг със затворен край – при пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, актива става собственост на клиента
  • Финансов лизинг със затворен край и капитализация (разсрочване) на ДДС
 
Как да кандидатствате?