Онлайн искане за кредит на фирми
Начало Онлайн искане за кредит на фирми
Данни за фирмата - кредитоискател
Наименование *
БУЛСТАТ/ЕИК *
Град *
Седалище и адрес *
Телефон (моля въведете само цифри) *
E-mail
Данни на представляващия фирмата
(посочете един или двама представители)
Име и фамилия *
Мобилен телефон (моля въведете само цифри) *
Име и фамилия
Мобилен телефон (моля въведете само цифри)
Данни за искания кредит
Цел на кредита *
Размер *
Валута *
Срок (в месеци) *
Гратисен период (в месеци) *
(Забележка: при искане за кредитна линия и гаранция моля въведете „0”)
Предмет на дейност
Моля, опишете в свободен текст предмет на дейност
Данни за предлаганото обезпечение
информация за вида на обезпечението, местоположение, площ (в кв.м), собственик, ориентировъчна стойност (в лева) *
Източник на информация
Източник на информация *
Моля, изберете финансов център/офис
Моля изберете в кой финансов център/офис бихте искали да бъдете обслужван/а *
Декларирам, че съм предоставил/а доброволно информация за себе си и съм съгласен/а „Търговска банка Д” АД да обработва моите лични данни по начина, посочен в Закона за защита на личните данни *


Съгласен съм да получавам информация за нови продукти и услуги


CAPTCHA Image
Моля, въведете генерираният код за сигурност *


* полетата са задължителни
Какво мислите за специалната ни оферта - депозита "Д Банк Макси"?
Много ми харесва
Не е много добра
Не ми харесват условията