Гаранции
Гаранция за плащане

Сфера на приложение: В импортно – експортната дейност, гаранция за плащане често са използва вместо акредитив – при доставка срещу “отворена сметка".

Цел: Подсигуряване срещу искове от страна на продавача към купувача, по отношение на плащанията по договорената цена, в определените срокове.

Сума на гаранцията: Цената на договора или част от нея.

Срок: Срокът за плащане, увеличен с предарително договорен срок (например 15 дни).