Гаранции
Гаранция за добро изпълнение

Сфера на приложение: При външнотърговска дейност, вътрешна търговия, производство, в строителството.

Цел: Подсигуряване срещу искове от купувача към продавача, произтичащи от пропуск или неизпълнение по условията и/или сроковете на договора (например, строителство, монтаж, изпълнение).

Сума на гаранцията: Обикновено от 5% до 20% от стойността на договора.

Срок: До крайния срок на договора.