Гаранции
Гаранция за гаранционно обслужване

Сфера на приложение: При външнотърговска дейност, вътрешна търговия и промишленост, където най–често се ползва за подсигуряване.

Цел: Подсигуряване срещу искове от купувача срещу продавача, които биха възникнали поради дефекти, появили се след доствката.

Сума на гаранцията: Обикновено от 5% до 20% от стойността на договора.

Срок: В зависимост от спецификата на бизнеса. Обикновено 1 година след доставката или изпълнението на проекта.