Корпоративно банкиране
Начало Корпоративно банкиране Гаранции и акредитиви
Гаранции и акредитиви

garancii_akreditiviТърговска банка Д АД предоставя банкови гаранции и акредитиви в различни видове валути издадени в полза на бенефициенти в страната и чужбина.

Когато гаранцията е обезпечена с парични средства Банката начислява лихви върху депозираната сума. Основно предимство е, че клиентът получава няколко пъти повече приход, отколкото е таксата за издаване на гаранцията.

При други видове обезпечения се извършва кредитно проучване за платежоспособността на клиента, подобно на кредитните сделки, но с минимален брой документи.