IBAN
Стандартизиран международен код на банкова сметка, използван в ЕС
. У нас е задължителен от 2006 г. и се използва за плащания в страната и чужбина.


Въведете Вашия стар IBAN:*