За нас
Начало За нас Обща информация
Обща информация

Профил: Търговска банка Д АД е със статут на акционерно дружество, извършваща операции в областта на търговското, инвестиционното банкиране и банкирането на дребно.

Учредяване: на 12 март 1999 г. БНБ предостави пълен банков лиценз за извършване на операции в страната и в чужбина.

Акционерен капитал: 75 000 000 лв.

Управителни органи:

Надзорен съвет:

г-жа Емел Гювен

г-н Валери Борисов

г-н Бахатин Гюрбюз


Управителен съвет:

г-жа Анна Аспарухова - председател на УС и изпълнителен директор

г-н Мартин Ганчев - член на УС и изпълнителен директор

г-н Пламен Дерменджиев - член на УС

 

Към настоящия момент банката извършва операции чрез Централно управление и петдесет и два офиса в цялата страна - София (7), Враца, Видин, Плевен, Червен бряг, В. Търново, Търговище, Антоново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Хитрино, Н. Козлево, Венец, Каолиново, Добрич, Варна (4), Пловдив (3), Асеновград, Казанлък, Ст. Загора, Кърджали, Момчилград, Ардино, Джебел, Хасково (2), Минерални бани, Ямбол, Сливен, Свиленград (2), Бургас (4), Карнобат, Благоевград, Г. Делчев и Сатовча, като предстои откриването на офиси в други локации в страната. Всички офиси на банката са с работно време с клиенти от 08.30 до 17.00 ч., от понеделник до петък вкл.