Новини
Депозит на "Д Банк" спестява инфлацията
03.07.2008

"Д Банк" пусна срочен депозит "Бъди богат!" в левове с нарастваща лихва. Срокът на новия депозит е една година, а минималната сума за откриване е 300 лева.
Лихвеният процент ще расте още в самото начало от 4.5% през всеки следващ месец, достигайки 12% в края на годината.
Едно от най-големите удобства е преодоляване на негативния инфлационен резултат и  постоянният достъп до средствата - клиентът може да довнася ежемесечно до 6-тия месец суми по депозита, равняващи се на неговия първоначален размер. Всяка довнесена сума се олихвява с действащия лихвен процент за периода на вноската, който се начислява съобразно броя лихводни. Освен това клиентът може гъвкаво да определя срока на спестяване и дори да го прекрати предсрочно без наказателни лихви, като получава гарантирана доходност без да губи договорената лихва, до края на последния завършен месечен период.

Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса. "Д Банк" предлага също възможност за ежемесечно теглене на начислените лихви  по избор на депозанта – по разплащателна, спестовна или картова сметка. В края на едногодишния период начислената лихва и сумата по депозита постъпват по избрана от клиента сметката заедно с лихвата и остават на негово разпореждане.
Лихвената скала по депозита е следната:
1-ви месец  - 4,50%
2-ри месец  - 4,75%
3-ти месец  - 5,00%
4-ти месец  - 5,20%
5-ти месец  - 5,40%
6-ти месец  - 5,60%
7-ми месец  - 5,80%
8-ми месец - 5,90%
9-ти месец  - 6,00%
10-ти месец - 7,00%
11-ти месец - 8,00%
12-ти месец- 12,00%
При откриването на депозита всеки клиент получава безплатна международна дебитна карта Maestro, а сумата по депозита може да се ползва като обезпечение по други кредитни сделки с Банката при ускорена процедура за отпускане. Клиентът може да управлява средствата си и чрез он-лайн банкиране.

  обратно към списъка
spacer
spacer