Новини
"Д Банк" предлага международната дебитна карта Maestro
26.05.2008
Международната карта Maestro е атрактивен картов продукт, който предоставя на клиентите на Банката удобство, финансова свобода и сигурност за парите им. С карта Maestro те разполагат с 24-часов достъп до своите средства чрез над 900 000 банкомата у нас и по света; пазаруват без да заплащат в брой в повече от 32 млн. търговски обекта в цял свят, като за платените от тях стоки и услуги в чужбина не се налага да обменят валута. Освен това клиентите могат да пазаруват и он-лайн чрез системата e-Pay.bg.
Международната карта Maestro към D Commerce Bank позволява на притежателите си да получават по картовата си сметка  заплатата, стипендията или пенсията си, да ползват кредит-овърдрафт, както и да пестят време, заплащайки по електронен път комуналните си сметки или данъци. Те имат възможност да издадат допълнителни крати на своите близки, свързани   с картовата им метка, като контролират средствата с определени от самите тях лимити. Всеки работещ, ученик, студент или пенсионер, притежаващ документ за самоличност, може да ползва международната карта Maestro, която се предлага безплатно от всички клонове на Банката. Картата е освободена от месечни такси, а начисляваната годишна лихва по средствата по нея е 3%.
  обратно към списъка
spacer
spacer