Новини
Нов спестовен продукт "Д Банк МАКСИ"
02.05.2008
С новия срочен депозит "Д Банк МАКСИ", предлаган отскоро на пазара от „Д Банк”, клиентите ще могат да получат максимален доход от средствата си според валутата на вложената сума (левове, евро или щат. долари) и избрания от тях депозитен период – от 1 до 12 месеца. Годишната лихва е особено атрактивна и максимално изгодна:  тя достига до 6,56% при едногодишните депозити в левfове и до 6% за депозитите в евро. Доходността в долари е до 4,10%.
В края на периода лихвата се изплаща по депозитната сметка или по друга разплащателна или спестовна сметка на вложителя в Банката. Освен това клиентите получават и максималната, договорена лихва и за допълнително внесените от тях суми към депозита, могат да управляват средствата си он-лайн, или да използват депозита си като обезпечение при други сделки с Банката.  Д Банк предлага към новия си продукт безплатна дебитна карта и овърдрафт до 100% от размера на депозит „Макси”. Банката не събира такси при теглене на суми от депозита на падеж.
  обратно към списъка
spacer
spacer