Новини
"Търговска банка Д" с 225 % увеличение на печалбата
31.01.2008
 „Д Комерс Банк” отчита 2007 г.  като много успешна за своята дейност - нетната печалба на Банката възлиза на 1.155 млн. лв. или 225 % спрямо предишния отчетен период, а балансовото число надмина 223 млн. лв., като увеличението на активите е 112%.
Постигнатият ръст и положителните показатели са резултат, както на развитие на утвърдените взаимоотношения на доверие и взаимноизгодно партньорство с дългогодишните клиенти на Банката, така и на привличането на значителен брой нови клиенти.
През 2007 г. Банката продължи да разширява бизнеса си с корпоративни клиенти, като обемът на корпоративните кредити отбеляза увеличение 211%. Наред с това „Д Комерс Банк” стартира активна дейност в сектора “Банкиране на дребно” и през изминалата година отчете 292% ръст на кредитния си портфейл за индивидуални клиенти. Привлечените средства от граждани са 204.6% спрямо предходната година, а общият размер на привлечените средства достигна 179  млн. лв. в края на 2007 г.
„Д Комерс Банк” следваше тенденцията на развитие на пазара през 2007 г. Водеща цел на Банката е по-нататъшното й разгръщане и отваряне към индивидуалния потребител на банкови услуги у нас, както и към сегмента от бизнес клиенти” заяви Стоян Александров, председател на Надзорния съвет на финансовата институция. „През 2008 г. мениджмънтът на Банката ще продължи развитието на бизнеса чрез по-нататъшно разширяване на клоновата мрежа , обогатяване на продуктовата гама  и привличане на нови клиенти.”
  обратно към списъка
spacer
spacer