Новини
Нов спестовен продукт – безсрочен влог "Д Банк +"
24.01.2008
 С новия спестовен продукт "Д Банк+", предлаган от няколко дни на пазара от „Д Комерс Банк”, клиентите ще могат да увеличават доходността на средствата си в зависимост от вложената сума (левове или евро) и нейния престой в  Банката. Годишната лихва по влога  е особено атрактивна и изгодна - според сумата тя достига до 5,2% при влогове в левове и до 5% за влогове в евро.
Освен това клиентът може да тегли и довнася без ограничение суми или да нарежда и получава преводи, както и да управлява средствата си он-лайн, или да използва влога си като обезпечение при други сделки с Банката – кредити, овърдрафт и др. Банката не събира такси за откриване, обслужване и закриване на влога.
  обратно към списъка
spacer
spacer