Новини
"Д Банк" въвежда промени в Лихвения си бюлетин
10.05.2012
От 10 май 2012 г. „Търговска банка Д” АД въвежда нови лихвени проценти по договорите за сметки, влогове и депозити, сключени от посочената дата за следните продукти:

- Разплащателни сметки,
- Безсрочен влог “Д Банк +”,
- Разплащателна сметка "Овърнайт", с договорен неснижаем остатък,
- Платежни сметки, обслужвани с дебитни и кредитни карти Maestro, MC Standard  и MC Business,
- Стандартни депозити за физически и юридически лица,
- Депозит “Д Банк Макси”,
- Спестовен депозит “Сигурност” и
- Депозит  “Д Банк Бизнес”.

За договорите за срочни депозитни продукти, сключени преди тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на техния срок,като след този период депозитът може да се поднови служебно за същия срок при действащия лихвен процент, съгласно обявените Лихвени бюлетини на Банката.

Подробна информация може да намерите в Лихвените бюлетини в сайта на Банката или в нейните офиси.

Това е уведомление от Банката по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи - ЗПУПС, чл. 43.
  обратно към списъка
spacer
spacer