POS устройства


Какво е POS терминал и за какво служи?

POS терминалът (Point Of Sale/Service) е устройство, което позволява на търговците да приемат плащания чрез дебитни и/или кредитни карти. POS терминалът извършва електронно прехвърляне на средства от клиентските карти към сметката на търговеца. Той се инсталира на територията на търговския обект в зоната за обслужване на клиенти. Необходимо е наличие на телефонна линия (която се заета, само докато трае трансакцията) и елекрическо захранване.

 

Предимства при използване на POS устройства

При използване на POS устройство, търговците предлагат още една услуга на клиента, която спомага за стимулиране на продажбите. Статистиката показва, че при плащане на покупки чрез използване на карти, клиентът е готов да похарчи повече средства.

Приемат се най-разпространените местни и международни картови брандове: БОРИКА, Maestro.

Спестява се броенето на пари в брой, като се елиминира физическото броене на пари и документооборота при инкасиране или внасяне на пари в брой в банката.

Гарантирано плащане, поради включване на Банка като страна в разплащателния процес.

Отчетността при продажбите се гарантира, като се получават отчети от банката (или чрез интернет банкирането).