Промоции
Жилищни кредити "Наш дом"

Nash_dom_promo_2__Bg_2

Предлагаме Ви жилищен кредит "Наш дом" при изключително  изгодни условия до 30.04.2017 г.!


Ясно определени лихвени условия - изравнени за кредитите в лева и евро, като лихвата за първата година е фиксирана - 4,55%. За останалия период годишният лихвен процент е плаващ, формиран като сума от референтния индекс на 6-месечен Euribor (за кредити в евро) или 6-месечен Софибор (за кредити в левове), плюс фиксирана надбавка.

Нашият бонус - ние ще Ви върнем обратно до 2% върху остатъка от предоставения Ви жилищен кредит за първите 5 години на редовните ни кредитополучатели, ако погасявате редовно вноските си за изтеклия период.

Жилищният ни кредит "Наш Дом" е с изключително конкурентен ГПР. Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,84% за кредит в размер от 80 000 лв., със срок на погасяване 25 години, фиксирана лихва от 4,55% за първата година и плаващ  годишен лихвен процент за останалия период на кредита, превод на работна заплата, включени разходи за разплащателна сметка, обслужваща кредита, такси за две месечни комунални плащания и годишна такса за обслужване на кредитна карта, като общата сума за погасяване е 136 131,83 лв., а месечната вноска - 446,94 лв. В ГПР не е включен разходът за задължителната годишна застраховка "Имущество" на имота, приет за обезпечение и сумата за неговата оценка при кандидатстване за жилищен кредит "Наш дом".

Предоставяме Ви също така възможност да погасявате предсрочно кредита си без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора, без такса за предварително одобрение на клиента на база доходи, без такса към Банката за вписване на ипотека, без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.

Предлаганото Ви финансиране до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от приемливата за Банката пазарна стойност на имота, за който се отпуска кредита, съобразно неговия тип и местоположение.


Подреди живота си!

 


Научете повече за нашия кредит!

  обратно към списъка
spacer
Какво мислите за нашите промоции, коя Ви допада най-много?
карти Maestro и MasterCard
жилищни кредити "Наш дом"
потребителски кредити